Kurancılı Tarihçesi

Kurancılı'da yaşayan yaşlılarla yaptığımız söyleşiler sonucunda "Kurancılı'yı ilk kuran Kurancılı'da ilk yerleşen "Cılı" adında birisi imiş.Atalarımızdan,yaşlılarımızdan böyle duyar geliriz..Bu köyü kuran Cılı'dır daha sonraları kurmaktan türeyen Kuran sözcüğü ile birleştirilerek (Kuran cılı) Kurancılı birleşik ismi meydana gelmiş; bu köyü kuran Cılı'dır. Beldemizin çok eski bir yerleşim yeri olduğuÇağırgan Kale Höyük ile Kurancılı'daki Kızlar Höyüğü ara- sında tam bir benzerlik vardır.Çağırgan Kale Höyük'te Japonların kazı çalışmaları bulgularının Kızlar Höyüğünde de olduğunu varsa -yarsak Kurancılı'nın yerleşim yeri olması M.Ö. 3000 yıllarına dayanmaktadır.Ayrıca Kurancılıdaki arazimizin çeşitli yerlerinde temel kalıntıları,çeşitli seramik,çömlek küp ve küllüklere rastlanılmaktadır.5000 yıllık zaman sürecinde çeşitli medeniyetler gelmiş geçmiş ; Hititler,Frigler,Med'ler,Persler,Romalılar,Bizanslı-lar gibi... Daha sonraları M.S. 800'lü yıllarda Abbasi İslam orduları Türk beyleri komutasında Anadoluya fetihler düzenlediği 1071'den önce Anadolu'da Türklerin olduğu tarihçiler tarafından söylenmektedir."Yeşil Kaman Eylül 1996" adlı Kaman belediyesi- nin yayınladığı Kaman yıllığında da ciddi bilgiler mevcuttur.Cevdet TÜRKAY, (Başbakanlık Arşivi) belgelerine göre Osmanlı İmpara - torluğu'nda oymak,aşiret ve cemaatler 1979 (İstanbul Tercüman Yayınları) Osmanlı arşivleri belgelerine göre Kurancılı ismi geçmekte, Kurancılı Konar - Göçer Yörükan Taifesinden ibaresi geçmektedir.Başköy,Ömerhacılı,Hamit'inde Konar - Göçer yörük- han taifesinde olduğu yazılmaktadır.